Coronateam
19 maart, 2020

Coronateam

De coronapandemie (Covid-19) zorgt voor grote onrust bij bedrijven. Ondernemers worden gedwongen beslissingen te nemen met ingrijpende gevolgen terwijl de omvang van de crisis nog maar net zichtbaar wordt.

Het Coronateam van Wildenberg Advocaten, bestaande uit specialisten op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht, heeft de juridische vraagstukken die de crisis opwerpt geïnventariseerd. De volgende advocaten van ons team staan voor u paraat:
Paul van Buul - Advocaat Ondernemingsrecht & Vastgoed- en Huurrecht - Wildenberg Advocaten

mr. Paul van Buul

Max van Olden - Advocaat Intellectueel Eigendom, ICT recht & Privacyrecht - Wildenberg Advocaten

mr. Max van Olden

Vincent van Waterschoot - Advocaat Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Gezondheidszorg & Letselschade en Verzekering - Wildenberg Advocaten

mr. Vincent van Waterschoot

Wij zijn

 • Advocaten met ruime (proces)ervaring; Tot in onze vezels gemotiveerd om u met raad en daad bij te staan;
 • Bereid om een eerste kosteloze inschatting te maken van uw hulpvraag;
 • Ready for action: bij spoedeisende kwesties kan zo nodig per direct een kort geding worden gestart.

Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht

De coronacrisis zet uw onderneming enorm onder druk. Denk aan contractuele verplichtingen die u niet meer kunt nakomen of aan personeel waarvoor (tijdelijk) geen werk meer voorhanden is.

Voor het antwoord op vragen is een gedegen juridisch advies onontbeerlijk: ben ik verzekerd voor schade wegens niet-nakoming, heb ik recht op schadevergoeding, kan ik aanspraak maken op de NOW (Noodplan Overbrugging voor Werkbehoud), moet ik het loon van mijn werknemers doorbetalen?

Onderwerpen waarover het coronateam bijvoorbeeld adviseert:

Arbeidsrecht:

 • Een beroep op het Noodplan Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): hoe werkt het?
 • Wat wordt er gecompenseerd en over welke loonsom?
 • Wat betekent dit voor uitzendbureaus en uitzendkrachten?
 • Ik heb al een beroep gedaan op Werktijdverkorting, wat nu?
 • Kan een werkgever de verplichting opleggen aan werknemers om thuis te werken?
 • Moet de werkgever het loon doorbetalen van werknemers die geen mogelijkheid hebben om thuis te werken?
 • Kan ik mijn werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Ondernemingsrecht:

 • aansprakelijkheid wegens wanprestatie;
 • ontbinding wegens overmacht;
 • wijziging of ontbinding contract wegens onvoorziene omstandigheden ;
 • opstellen of checken van contracten;
 • opzeggen van contracten;
 • beroep op opschortingsrecht;
 • aansprakelijkheidsbeperking.

Heeft u vragen over de bovengenoemde onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op.

U mag dit bericht delen: