Corona en alimentatie
14 april, 2020

Corona en alimentatie

Corona laat diepe sporen na in onze samenleving, maar dan ook op álle mogelijke vlakken.

Allereerst betreft het de toenemende druk op de gezondheidszorg, maar we zijn intussen enkele weken verder en we zien nu welke impact dit heeft op onze economie. Denk aan de kappers, fysiotherapeuten en horecaondernemers: zij zien hun omzet fors dalen. Bij aanvang van 2020 waren er 1,2 miljoen werkenden met een hoofdbaan als zzp'er. Wat nu als er geen nieuwe opdrachten volgen? De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) biedt een financiële tegemoetkoming voor personeelskosten en zelfstandigen kunnen aanspraak maken op een eenmalige gift van € 4.000,--, maar deze maatregelen zijn veelal niet toereikend om de dalende omzet te compenseren. En als de omzet achter blijft, moet u dan wel de kinder- en/of partneralimentatie blijven betalen?

Ondernemers

Ondernemers zijn vaak gewend aan een wisselend inkomen. Dat is ook de reden dat bij het vaststellen van de alimentatie naar het gemiddelde van drie jaren wordt gekeken. Maar daar kan wel vanaf worden geweken: behaalde resultaten in het verleden geven immers geen garantie voor de toekomst. Indien u inschat dat uw inkomsten structureel fors zullen dalen, laat u dan spoedig informeren over de mogelijkheden de alimentatie naar beneden bij te stellen. En wacht daarmee niet te lang, want bij een terugval in inkomen, is het van belang alle kosten goed onder de loep te nemen om verdere problemen te voorkomen.

Denk vooruit!

Een ondernemer denkt meestal vijf stappen vooruit, doe dat ook nu! Juist door tijdig met elkaar in overleg te treden en eerlijk de situatie in kaart te brengen, kunnen grotere problemen en procedures bij de rechter worden voorkomen.

Stoppen met betalen? Overleg eerst…

U kunt de alimentatie niet zo maar stoppen. Treedt daarom spoedig met elkaar in overleg en probeer onderling afspraken te maken over de hoogte van de alimentatie. Zet deze afspraken dan wel op papier (of bevestig dit onderling via een e-mail), zodat hierover geen misverstanden bestaan. Maak ook duidelijk voor welke periode deze nieuwe afspraak zal gelden en vermeldt de ingangsdatum en een datum waarop deze tijdelijke afspraak zal worden geëvalueerd of herzien.

Alimentatie herzien?

Is het al langer dan drie jaren geleden dat de alimentatie is vastgesteld? Laat u de alimentatie dan weer eens opnieuw berekenen. Alimentatie is een momentopname, waarbij wordt gekeken wat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (behoefte) en de alimentatieplichtige kan betalen (draagkracht). Dat kan na een tijdje zo maar weer veranderen, omdat dit afhangt van meerdere factoren. Ook veranderen de fiscale spelregels, waardoor de uitkomst nu kan afwijken van de vorige berekening. Op basis van een nieuwe berekening kunt u eenvoudig weer opnieuw met elkaar in overleg treden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

auteur: mr. drs. Sigrid Ebbeng-Horstman

Meer artikelen over corona gerelateerde onderwerpen? Klik op deze link.

U mag dit bericht delen: