Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt regeling Werktijdverkorting (Wtv)
18 maart, 2020

Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt regeling Werktijdverkorting (Wtv)

Sinds een aantal dagen liep het aantal aanvragen voor Wtv zodanig hoog op dat de overheid heeft besloten de bestaande regeling Wtv stop te zetten en te vervangen door het Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud.

De overheid heeft hiermee naar onze smaak daadkrachtig ingegrepen en een  voorziening gecreëerd die veel ondernemers ten minste enige hoop zal geven in onrustige dagen.

Wat betekent het Noodfonds voor u op de korte termijn?
 • Heeft u al een vergunning op basis van de Wtv toegekend gekregen? Deze blijft van kracht.
 • Heeft u de vergunning nog niet ontvangen maar al wel een Wtv-aanvraag ingediend? Dan wordt uw aanvraag wordt automatisch overgeheveld naar het Noodfonds. Het is niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen via de Wtv.
 • Nieuwe aanvragen kunnen wel ingediend worden bij het UWV, die aanvragen hebben terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • De veronderstelling is gerechtvaardigd dat niet alleen nieuwe aanvragen een dergelijke terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 kennen, maar dat deze ook geldt voor de al verleende en aangediende Wtv-vergunningen.
Inhoudelijke wijzigingen

In het kort houdt het Noodfonds het volgende in:

 • de werkgever committeert zich aan de verplichting om geen ontslag op bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 • de werkgever dient het loon van zijn werknemers voorlopig volledig door te betalen;
 • de werkgever verwacht een omzetverlies van minimaal 20% (vanaf 1 maart 2020);
 • de hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet, en bedraagt maximaal 90% van de loonsom;
 • de overheid heeft daarvan de volgende concrete voorbeelden gegeven:
  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • het UWV zal op basis van uw aanvraag een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Werkgevers kunnen met deze tegemoetkoming werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Denk aan werknemers met een oproepcontract en aan uitzendbureaus die uitzendkrachten in dienst hebben.

De overheid heeft op rijksoverheid.nl op de meest belangrijke vragen omtrent het Noodfonds een antwoord gegeven. De link vindt u hier.

Zodra de overheid het NOW heeft opgesteld en meer duidelijk wordt, informeren wij u graag hoe u hier als werkgever aanspraak op kan maken. Ons team van arbeidsrecht advocaten staat voor u klaar en is te bereiken via 024 323 96 80.

Meer artikelen over corona gerelateerde onderwerpen? Klik op deze link.

U mag dit bericht delen: