EXPERTISE

Arbeids- en Ambtenarenrecht

Een conflict met uw werkgever, ontslag of een geschil over een concurrentiebeding. Het kan iedereen overkomen. Op die momenten maakt een deskundig advocaat, die oog heeft voor úw belang, het verschil. Onze advocaten van de sectie arbeids- en ambtenarenrecht bieden u die deskundige juridische en persoonlijke bijstand op het gebied van werk en inkomen. Ze zijn gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht.

Uw rechten bij ontslag, arbeidsongeschiktheid, reorganisaties, nieuwe cao of re-integratie


Arbeidsrecht en ambtenarenrecht. U hebt er als werknemer altijd mee te maken. Bij het aangaan van uw arbeidsovereenkomst natuurlijk of bij uw aanstelling als ambtenaar. Of minder gunstig: in geval van ontslag. Uw werkgever dreigt met ontslag. Wat is uw positie? Heeft u recht op WW of wachtgeld? Of op een ontslagvergoeding? En wat zijn uw rechten in trajecten als reorganisaties, overnames, nieuwe cao’s en re-integratie? Hoe werkt medezeggenschap, wat is de rechtsgeldigheid van een gegeven ontslag op staande voet? Wat zijn uw rechten bij een bedrijfsongeval, arbeidsongeschiktheid, concurrentiebeding of ontslagprocedure? Gaat u als ambtenaar in bezwaar of beroep tegen een negatieve beoordeling of een ontslagbesluit? Onze specialisten weten raad en staan u ter zijde. Ze zijn altijd op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en geven u deskundig advies op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht. Zij voeren namens u onderhandelingen en staan u bij in gerechtelijke procedures. Wilt u weten hoe dat werkt? Maak direct een afspraak voor een persoonlijk gesprek!
Direct een afspraak maken

Arbeids- en Ambtenarenrecht

Onze gespecialiseerde advocaten


Social Media

Volg ons


Samenwerking

Scholten Oberem & Partner

Lees meer
website

Nijmegenletselschade.nl

Naar de site