Expertise

Arbeids- en Ambtenarenrecht

Arbeidsgeschillen, reorganisaties, medezeggenschapskwesties, ontslag, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, wijziging van arbeidsvoorwaarden of nieuwe cao

Arbeidsrecht advocaten en ambtenarenrecht advocaten. U hebt er als werkgever of werknemer altijd mee te maken.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een ambtelijke aanstelling. Of vervelender: in geval van voorgenomen organisatiewijzigingen of ontslag.

Wat is uw positie? Is ontslag haalbaar, is er recht op WW of wachtgeld? Is er recht op en, zo ja, hoeveel bedraagt de Transitievergoeding? En wat zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen in trajecten als reorganisaties, overnames, nieuwe cao’s en re-integratie? Hoe werkt medezeggenschap, wat is de rechtsgeldigheid van een gegeven ontslag op staande voet? Wat moet u doen bij een bedrijfsongeval, arbeidsongeschiktheid, concurrentiebeding?

Onze Arbeidsrecht advocaten geven u adequaat advies en verlenen zo nodig deskundige bijstand. Altijd gericht op uw belangen. Een advocaat arbeidsrecht voert onderhandelingen en gaat als het niet anders kan de strijd aan in een gerechtelijke procedure.

Wilt u weten hoe wij werken?

Neem dan contact met ons op of laat via onderstaand formulier een terugbelverzoek achter dan neemt een advocaat arbeidsrecht contact met u op!

Terugbel formulier
Sending

Ervaringen van cliënten