Intellectueel eigendomsrecht, ICT, Mediarecht en Privacyrecht

Expertises

Intellectueel eigendomsrecht, ICT, Mediarecht en Privacyrecht

Intellectueel eigendomsrecht, ICT-recht, mediarecht en privacyrecht zijn allen rechtsgebieden die steeds belangrijker worden in onze digitale wereld. Het intellectueel eigendomsrecht ziet op bescherming van immateriële eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten en handelsnamen. Het ICT-recht richt zich op de regelgeving omtrent technologie en de digitale infrastructuur, zoals softwareovereenkomsten. Mediarecht omvat de regelgeving voor media-uitingen, zoals televisieprogramma's en social media. Het privacyrecht gaat over de bescherming van persoonsgegevens en privacy in de digitale wereld, bijvoorbeeld bij de verwerking van gegevens door bedrijven en overheidsinstanties.

Intellectueel eigendom

Bij Wildenberg hebben we ruime ervaring met intellectuele eigendomskwesties. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het checken of opstellen van een licentieovereenkomst, of een contract betreffende aan- of verkoop van merkenrechten. Ook voor meer spoedeisende rechtsmaatregelen, zoals bij inbreukzaken vaak is vereist, kunt u bij ons terecht voor een gespecialiseerde advocaat intellectuele eigendom. Verder adviseren wij bij het vastleggen van rechten van intellectueel eigendom: hoe verkrijgt u auteursrecht op een werk, op welke wijze kunt u een merk deponeren, waar moet u op letten bij het kiezen van een handelsnaam?

Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag met raad en daad bij in kwesties over:

 • Auteursrecht
 • Merkenrecht
 • Domeinnamen
 • Portretrecht
 • Modellenrecht
 • Handelsnaamrecht
 • Inbreukzaken/plagiaat
 • Vastleggen van rechten
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Licentieovereenkomst
 • Concept- en formatbescherming

ICT

ICT kwesties zijn vaak complex en raken meestal aan meerdere rechtsgebieden. Geschillen spelen zich onder andere af binnen de kaders van het contractenrecht, auteursrecht en het privacyrecht, waarbij ook de ontwikkelingen op Europees niveau relevant zijn.

Een advocaat ICT recht van Wildenberg Advocaten adviseert en procedeert onder andere over de volgende onderwerpen:

 • Het opstellen of beoordelen van:
  • SLA contracten
  • Escrow overeenkomsten
  • Verwerkersovereenkomsten
  • Licentieovereenkomsten
  • NDA contracten
  • Algemene voorwaarden
 • De opslag en verwerking van (medische) persoonsgegevens
 • Clouddienstverlening
 • Het opstellen of toetsen van privacy beleid
 • Bescherming van broncodes;
 • Datalekken
 • E-commerce
 • Oprichting van een webwinkel

Mediarecht

Bent u of uw onderneming ongewild onderwerp van een negatieve publicatie? Is uw reputatie aangetast? Het internet vergeet niet. Media speelt een belangrijke rol in onze samenleving en persvrijheid is essentieel voor een democratische samenleving. Echter moet er steeds een belangenafweging worden gemaakt tussen de vrijheid van nieuwsgaring of vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht gevrijwaard te blijven van inbreuken op de goede naam en privacy anderzijds. Onterechte beschuldigingen kunnen (blijvende) schade aanrichten aan uw onderneming of aan de persoonlijke levenssfeer. De benadeelde partij kan een kort geding procedure starten ter vordering tot verwijdering of verhindering van de publicatie of het laten plaatsen van een rectificatie.

Wildenberg Advocaten kan u adviseren over onrechtmatige uitlatingen, onrechtmatige publicaties en vorderingen tot rectificatie en schadevergoeding.

 • Onrechtmatige publicaties op internet (YouTube, Instagram, blogs, vlogs, social media, artikel etc.)
 • Onrechtmatige uitzending op televisie en radio
 • Reputatieschade
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Portretrecht en privacy
 • Rectificatie
 • Schadevergoeding

Privacyrecht

Privacy is actueler dan ooit. Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is iedere organisatie zich bewust van de eisen die worden gesteld aan het omgaan met persoonsgegevens.

Bij Wildenberg Advocaten helpen we u aan het doorvoeren van de vereiste maatregelen. Denkt u bijvoorbeeld aan het opstellen van:

 • een privacystatement
 • verwerkersovereenkomsten en verwerkingsregisters

Ook kunt u bij ons terecht voor advies over:

 • het inschakelen van sub-verwerkers
 • inzagerecht
 • datalekken
 • en alle andere AVG-gerelateerde vragen

Wilt u weten hoe wij werken?

Neem dan contact met ons op of laat via onderstaand formulier een terugbelverzoek achter dan vertellen wij u daar graag meer over!

Email
Telefoon
Terugbel formulier
Sending

Onze gespecialiseerde ICT, Intellectueel Eigendomsrecht, Mediarecht en Privacyrecht advocaten

Ervaringen van cliënten

Behulpzaam zonder me het vel over de oren te halen

Slimme man, alert en met humor. Behulpzaam zonder me het vel over de oren te halen. Zo’n man die je na afloop uitnodigt voor een victoriediner. E-J Hopstaken

Social Media

Volg ons


Duitsland

Scholten Oberem & Partner

Lees meer
Website

Nijmegenletselschade.nl

Naar de site