Versoepeling NOW-regeling voor concerns
24 april, 2020

Versoepeling NOW-regeling voor concerns

Op 22 april 2020 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven de concernbepaling in de NOW-regeling te versoepelen. De regeling wordt aangepast voor werkmaatschappijen binnen concerns, gepaard gaande met bepaalde voorwaarden.
Concerns

Bedrijven die deze maanden meer dan twintig procent omzetverlies hebben geleden, kunnen met een beroep op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen op basis waarvan zij (vooralsnog) gedurende de maanden maart, april en mei zo veel mogelijk de salarissen van hun werknemers kunnen doorbetalen. Deze regeling, waar inmiddels meer dan 100.000 bedrijven bij het UWV een beroep op hebben gedaan, is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven massaal hun personeel ontslaan.

Met de huidige regeling werd binnen het concern gekeken naar de algehele omzetdaling, en of deze dus meer dan twintig procent bedroeg. Met andere woorden: had een werkmaatschappij binnen een concern een omzetdaling van dertig procent maar bleef de omzet van het gehele concern onder de twintig procent, dan kwam de werkmaatschappij (en daarmee het concern) niet in aanmerking voor een vergoeding op grond van de NOW.

De gedachte hierachter was dat een concern haar lasten kan verdelen, waardoor eventueel misbruik van de NOW kan ontstaan. Het is immers mogelijk om binnen een concern te schuiven met baten en lasten en op die manier toch in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Voorwaarden aan de werkmaatschappij binnen het concern

Hoewel de hoofdregeling van de NOW ongewijzigd blijft, heeft het Ministerie van Sociale Zaken na vele klachten van bestuurders en werknemersorganisaties ervoor gekozen de NOW op dit specifieke punt te versoepelen. Enkel wel met een inbouw van bepaalde waarborgen om het nog steeds bestaande risico op misbruik te voorkomen. De voorwaarden in de Kamerbrief betreffen het volgende: 

  • Allereerst moeten, in overeenstemming met de voorwaarden die de Europese Commissie voorstelt, concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de NOW, verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen te kopen.
  • Tevens moet de werkmaatschappij een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud. Dit ter garantie dat gebruik van de NOW daadwerkelijk noodzakelijk is voor het werkbehoud binnen het concern.
  • Concerns met personeel-bv’s moeten nog steeds uitgaan van omzetdaling op concernniveau.
Tot slot

Het risico op misbruik is met bovengenoemde voorwaarden niet volledig weggenomen. Toch heeft het kabinet ten behoeve van het behoud van banen ervoor gekozen de versoepeling door te voeren. De wijziging van de NOW zal in de loop van volgende week in werking treden.

Ons Coronateam, bestaande uit specialisten op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht, staat voor u paraat en is te bereiken via (024) 323 96 80.

auteur: mr. Daniëlle de Hamer
Meer artikelen over corona gerelateerde onderwerpen? Klik op deze link.

U mag dit bericht delen: