Rechtsgeldig besluiten nemen tijdens een livestream vergadering?
17 april, 2020

Rechtsgeldig besluiten nemen tijdens een livestream vergadering?

Nieuwe noodwet?
 

Er worden in deze coronatijden in een rap tempo door de regering diverse noodwetten gemaakt. Vorige week schreef ik over de noodwet in het huurrecht die tijdelijke verlenging van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk moet maken.

Een andere noodwet is een noodwet die het mogelijk moet maken vergaderingen via digitale kanalen plaats te laten vinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vergaderingen van verenigingen van eigenaars (VvE’s)  of algemene vergaderingen van aandeelhouders (AvA’s).

Deze wet is nog niet in werking getreden, maar zal het mogelijk maken dat de vergadering via een livestream plaatsvindt. Dat is belangrijk, omdat in veel statuten staat dat besluitvorming weliswaar buiten een reguliere vergadering mogelijk is, maar dan alleen als iedereen deelneemt én met unanimiteit van stemmen. Indien de vergadering via een livestream plaatsvindt, zonder dat de noodwet van kracht is, betekent dat in de praktijk dat er vrijwel geen besluitvorming mogelijk zal zijn. Besluiten die in strijd met de statuten zijn genomen zijn of nietig of aantastbaar.

Dat is onwenselijk en daarom maakt de noodwet het mogelijk dat vergaderingen via een livestream plaatsvinden. Daarvoor is vereist dat een vergadergerechtigde deel kan nemen, geïdentificeerd kan worden en ook van zijn vergaderrecht gebruik kan maken door al hetgeen wordt verhandeld te kunnen volgen en gebruik te maken van spreekrecht.

Aldus kunnen besluiten rechtsgeldig worden genomen alsof er een reguliere fysieke vergadering plaatsvindt.

auteur: mr. Paul van Buul
Meer artikelen over corona gerelateerde onderwerpen? Klik op deze link.

U mag dit bericht delen: