Update ‘Wetswijzigingen in het huurrecht: bent u al op de hoogte?’
6 juni, 2023

Update ‘Wetswijzigingen in het huurrecht: bent u al op de hoogte?’

Eind maart 2023 schreef ik over de drie wetsvoorstellen die op dat moment in behandeling waren om al dan niet als wet aangenomen te worden. In deze blog zal ik u op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken van deze wetsvoorstellen.
Ten tijde van het schrijven van de blog over dit wetsvoorstel, was het wetsvoorstel al aangenomen door de Tweede Kamer en als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. De inhoud van de wet stond op dat moment al vast, onbekend was nog wanneer de wet goed verhuurderschap in werking zou treden. Inmiddels is de wet naar het Kabinet van de Koning gegaan voor ondertekening door de Koning en de betrokken bewindspersoon; het zogenaamde contraseign. De ondertekening heeft tot gevolg dat het wetsvoorstel wordt bekrachtigd. Na bekrachtiging wordt een wetsvoorstel een wet. Op 3 april 2023 is de wet bekendgemaakt in het Staatsblad.  Per 1 juli 2023 treedt de wet goed verhuurderschap in werking.
Het wetsvoorstel betaalbare huur is tot 28 maart 2023 in consultatie geweest. De reacties op het wetsvoorstel zijn, volgens de Rijksoverheid, over het algemeen positief. Het wetsvoorstel zal na de zomer worden voorgelegd aan de Tweede Kamer, waarnaar het wetsvoorstel zal worden besproken en erover zal worden gestemd.

In tegenstelling tot de twee hiervoor genoemde wetsvoorstellen, zijn er met betrekking tot de wet vaste huurcontracten de nodige ontwikkelingen geweest. Tijdens het schrijven van mijn vorige blog over dit wetsvoorstel betrof het nog een initiatiefwet en was er over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Op 18 april 2023 zou er over het wetsvoorstel gestemd worden. Wegens de nodige discussies in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en de bijbehorende amendementen (wijzigingen op het wetsvoorstel), is de stemming uitgesteld en heeft er een extra debat plaatsgevonden. Door deze discussies binnen de Tweede Kamer, leek het er bijna op dat het wetsvoorstel de Tweede Kamer niet zou gaan halen. Op 16 mei 2023 heeft er dan toch een stemming plaatsgevonden over het wetsvoorstel, waarnaar de Tweede Kamer het wetsvoorstel alsnog heeft aangenomen.

Het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel kent een aantal uitzonderingen voor verhuurders ten aanzien van vaste huurovereenkomsten:

  • Het verstrekken van woonruimte aan een woningzoekende die een bloed- of aanverwant in de eerste graad is, wordt ook een reden om de huurovereenkomst te beëindigen. Deze uitzondering geldt enkel wanneer die is overeengekomen in de huurovereenkomst;
  • Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere personen worden aangewezen waarmee toch een tijdelijke huurovereenkomst voor de duur van twee jaar of korter kan worden aangegaan. Voorbeelden van redenen voor tijdelijke huur kunnen zijn: werk, studie, renovatie of maatschappelijke opvang;
  • Voor stellen die besluiten samen te gaan wonen in de woning van de één , om de woning van de ander te gaan verhuren. In deze gevallen is het mogelijk voor de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen en tot verkoop van de verhuurde woning over te gaan. Vereist is wel dat de verhuurder direct voorafgaand aan de huurovereenkomst gedurende een periode van ten minste twee jaar als eigenaar in de woning heeft gewoond.

Op dit moment vindt er een schriftelijke voorbereiding plaats van het wetsvoorstel en zal er op 20 juni 2023 een voorbereidend onderzoek plaatsvinden door de Eerste Kamercommissie alvorens het in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer zal worden behandeld. De Eerste Kamer kan het voorstel vervolgens alleen nog aannemer of verwerpen.

Advocaat Vastgoed- en Huurrecht

Advocaten Vastgoed- en Huurrecht

Bent u na het lezen van mijn vorige en deze blogs benieuwd wat deze wetswijzigingen voor u kunnen gaan betekenen? Neem dan contact op met mij of mijn collega’s van de sectie Vastgoed- en Huurrecht van Wildenberg Advocaten.

U mag dit bericht delen: