Deel 2 van het drieluik ‘Wetswijzigingen in het huurrecht: bent u al op de hoogte?’
30 maart, 2023

Deel 2 van het drieluik ‘Wetswijzigingen in het huurrecht: bent u al op de hoogte?’

Op dit moment, eind maart 2023, worden er drie wetsvoorstellen behandeld die van belang zijn voor het huurrecht: de Wet goed verhuurderschap, de Wet Betaalbare huur en de Wet vaste huurcontracten. In deze blog ga ik in op de inhoud en de juridische gevolgen van de Wet betaalbare huur.

Doel van de wet

Als gevolg van de flinke stijgingen van huurprijzen in de private sector, is het kabinet voornemens om de middenhuur te reguleren en het woningwaarderingsstelsel dwingend te maken. Hiertoe heeft minister De Jonge het Wetsvoorstel Betaalbare huur naar buiten gebracht, die op dit moment in consultatie is. Het overkoepelende doel van deze wet is een eerlijke huurprijs voor huurders van woonruimte en bestaat uit vier subdoelen:

  • Meer betaalbare huurwoningen;
  • Betere bescherming van huurders;
  • Verduurzaming van woningen;
  • Blijvende investeringsbereidheid in de nieuwbouw.

Inhoud van de wet

De liberalisatiegrens is de scheidslijn tussen de sociale sector en de vrije sector. De huidige liberalisatiegrens voor het lagere huursegment is voor 2023 vastgesteld op een huurprijs van € 808,06 en een puntenaantal van maximaal 148 (vanaf 1 juli 2023 maximaal 135 punten). Met het wetsvoorstel zal er een midden-huursegment worden gecreëerd, die in 2023 neerkomt op een huurprijs van € 1.021,02 en een puntenaantal van maximaal 186. In plaats van een maximale huurprijs tot 148 punten, zal na de inwerkingtreding van de wet een maximale huurprijs gaan gelden tot 186 punten. Dit midden-huursegment geldt in beginsel voor de nog te sluiten huurovereenkomsten voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw en zo lang er sprake is van schaarste op de woningmarkt. Iedere vijf jaar zal dit geëvalueerd worden.

Een uitzondering op de maximale huurprijs bij nieuwe huurovereenkomsten is wanneer er sprake is van een huurovereenkomst die onder het maximaal aantal punten valt (en dus in het gereguleerde segment valt), maar waarvan contractueel een hogere huurprijs is overeengekomen dan de maximale huurprijs. In dit geval geldt er een overgangstermijn van één jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

De Wet Betaalbare huur zal een dwingend karakter krijger, waardoor verhuurders verplicht zijn om zich te houden aan de maximale huurprijs. Toezicht en handhaving zal bij de gemeenten komen te liggen. De gemeenten zullen de bevoegdheid krijgen om verhuurders een bestuurlijke boete op te leggen wanneer zij een hogere huurprijs hanteren.

Een andere belangrijke wijziging is de mogelijkheid voor de huurder om naar de huurcommissie te stappen. Op dit moment hebben huurders in de sociale sector de mogelijkheid om de huurprijs door de huurcommissie te laten toetsen binnen zes maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Na invoering van de wet zal deze mogelijkheid ook gaan gelden voor huurders van woningen in het middensegment (tot en met 186 punten). Hierdoor kunnen huurders waarvan het aantal punten is vastgesteld tot en met 186 punten altijd, dus ook na zes maanden, de huurcommissie verzoeken om de huurprijs te toetsen.

Gevolgen van de invoering van de wet

Door dit wetsvoorstel zullen huurders meer huurprijsbescherming genieten. Ook kan het gevolgen hebben voor de hoogte van de overeengekomen huurprijs, wanneer er sprake is van de hiervoor genoemde uitzondering of wanneer er de mogelijkheid bestaat voor de huurder om naar de huurcommissie te stappen.

Bent u verhuurder of huurder, dan is het goed om in de gaten te houden wat het wetsvoorstel voor u zal gaan betekenen. Wilt u meer informatie over de huurrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Betaalbare huur? Neem dan contact op met mij of één van mijn collega’s van de sectie Vastgoed- en huurrecht.

Het wetsvoorstel is op dit moment in consultatie. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar van 2023 aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Vervolgens dient het wetsvoorstel nog te worden aangenomen door de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Wet Betaalbare huur medio 2024 in werking zal treden.

Ook benieuwd naar de inhoud van de Wet goed verhuurderschap en de mogelijke gevolgen die deze wet voor u heeft? In deze blog vertel ik u meer over dit wetsvoorstel. Nieuwsgierig naar de inhoud van de Wet vaste huurcontracten? Lees dan hier verder.

Advocaat Vastgoed- en Huurrecht

Advocaten Vastgoed- en Huurrecht

Wilt u weten wat deze wetswijzigingen voor u in de praktijk kunnen gaan betekenen, neem dan contact op met mij of een van mijn collega advocaten op het gebied van vastgoed- en huurrecht.

Neem contact op met de advocaten van de sectie Vastgoed- en Huurrecht van Wildenberg Advocaten.

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen: