Fiscale voordelen bij een co-ouderschapsregeling
5 februari, 2021

Fiscale voordelen bij een co-ouderschapsregeling

De vraag die wij regelmatig in onze praktijk krijgen is of beide ouders aanspraak kunnen maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (verder: iack) wanneer er sprake is van een co-ouderschapsregeling, maar de zorg niet exact 50-50 is verdeeld tussen beide ouders waardoor in feite niet is voldaan aan de eis dat beide ouders de zorg voor het kind gelijkelijk verdelen. Bij uitspraak van de Hoge Raad van 29 januari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:142) legt de Hoge Raad uit hoe dit zit.

Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

De iack is een fiscaal voordeel en bedoeld voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. In beginsel kan aanspraak worden gemaakt op de iack indien een ouder een inkomen van meer dan € 5.153,--  geniet én bij wie een kind jonger dan 12 jaren staat ingeschreven bij de gemeente.

Voorwaarden fiscaal voordeel voor beide ouders

Ook de ouder bij wie het kind niet ingeschreven staat, kan aanspraak maken op de iack indien beider ouders niet samenwonen, maar de zorg voor de kinderen gelijkelijk verdelen (co-ouderschap). Bepaald is dat een kind tegelijkertijd tot het huishouden van diens beide ouders behoort indien het doorgaans ten minste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft. Maar wat betekent dit nu in de praktijk volgens de Hoge Raad? Eerder heeft de Hoge Raad al bepaald dat hieraan ook is voldaan, indien partijen in een ander duurzaam ritme aan deze voorwaarden voldoen, zoals een regeling waarbij de ene week vier dagen en de andere week twee dagen voor de kinderen wordt gezorgd. Maar let op: waar het Hof Den Haag nog van oordeel was dat onder een dag ook moest worden verstaan ‘overdag’, is de Hoge Raad strenger. Zij beslist dat aan het criterium ‘drie gehele dagen’ is voldaan als sprake is van een zorgregeling, waarbij de kinderen ‘3 x 24 uur’ bij de andere ouder verblijven.

Voorbeeld

Ter illustratie: middels een zorgregeling waarbij het kind in de eerste week op woensdag vanaf 07:30 uur tot en met donderdag 19:30 uur en op zaterdag vanaf 09:00 uur tot en met maandag 09:00 uur, en in de tweede week op woensdag vanaf 07:30 uur tot en met donderdag 19:30 uur is niet aan de eis voldaan dat beide ouders de zorg voor het kind gelijkelijk verdelen. Daarvoor verschilt het aantal uren dat het kind de ene ouder verblijft teveel van het aantal uren dat het kind bij de andere ouder verblijft. Slechts de ouder waar het kind het meest verblijft heeft recht op iack.

Conclusie

Met andere woorden: de voorwaarden voor het recht op iack bij een co-ouderschap zijn dus erg strikt en er moet sprake zijn van een gelijke verdeling van de zorgtaken, althans beide ouders dienen bij een co-ouderschapsregeling tenminste 3 x 24 uur per week de zorg voor de kinderen voor hun rekening te nemen om beiden aanspraak te kunnen maken op iack. Houdt hier dus rekening mee bij de aangifte IB.

Vragen?

Heeft u vragen over bijvoorbeeld een co-ouderschap, een zorgregeling of de kinderalimentatie (en daarbij behorend ook de iack) dan kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen.

auteur: mr. Sigrid Ebbeng-Horstman

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen: