Dochter eist recht op afscheid eigen moeder
12 februari, 2019

Dochter eist recht op afscheid eigen moeder

Wie mag een uitvaart bijwonen?

Wie mag wél en wie mag niet een uitvaart bijwonen? Dit lijkt een makkelijke vraag. Toch wijst de praktijk vaak anders uit. De band tussen broers en zussen is soms dusdanig verslechterd dat het voorkomt dat de een de ander de toegang ontzegt tot de begrafenis van zijn of haar eigen moeder. Dit levert uiteraard gespannen en emotionele situaties op. Hoe dient men hier mee om te gaan?

Vordering in kort geding

In maart vorig jaar heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland hier een uitspraak over gewezen (ECLI:NL:NL:RBNNE:2018:855). In deze situatie deed zich het volgende voor. De (schoon)moeder van eisers en gedaagden was overleden. Gedaagden hebben eisers schriftelijk geïnformeerd over het overlijden van (schoon)moeder, maar gedaagden hebben aan eisers geen informatie willen geven over de uitvaart, de datum en tijd van de crematie.

Eisers hebben daarom in kort geding een met dwangsommen verstrekte veroordeling van gedaagden gevorderd, om:

  • informatie aan eisers te verstrekken over het tijdstip en de plaats van de uitvaart;
  • eisers toegang en gelegenheid te geven om de uitvaart bij te wonen en de mogelijkheid om afscheid van (schoon)moeder te nemen;
  • aan eisers toestemming te geven de hulp van de sterke arm in te schakelen ten tijde van het nemen van afscheid en/of de uitvaart, indien blijkt dat gedaagden zich niet houden aan de in dit kort geding te geven voorzieningen.
Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat door gedaagden geen feiten zijn gesteld die kunnen rechtvaardigen dat eisers de mogelijkheid mag worden ontnomen afscheid te nemen van (schoon)moeder. Voor zover gedaagden dat wel zouden doen, handelen zij naar het oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig. De voorzieningenrechter acht het passend en geboden een aanzienlijke dwangsom aan gedaagden op te leggen - mede gezien de houding van gedaagden op de zitting - om te borgen dat de informatie aan eisers wordt gegeven. Bovendien geeft de voorzieningenrechter toestemming de hulp van de sterke arm in te schakelen, indien noodzakelijk.

Door de voorzieningenrechter wordt daarentegen de vordering van eisers om de uitvaart en/of crematie bij te wonen afgewezen, gezien de verstoorde verstandhouding tussen partijen. De gelijktijdige aanwezigheid van partijen op de uitvaart en/of crematie kan volgens de voorzieningenrechter een waardige uitvaart in de weg staan.

Verkeert u ook in deze gespannen en emotionele situatie?  Neem dan vrijblijvend contact op met Marloes Kok.

U mag dit bericht delen: