Wetswijzigingen per 1 juli 2022 in het kort
7 juli, 2022

Wetswijzigingen per 1 juli 2022 in het kort

1 juli 2022 betekent dat er weer een aantal wetswijzigingen hebben plaatsgevonden. Hieronder zullen wij kort per expertise diverse wetswijzigingen aanstippen die wellicht voor u relevant kunnen zijn:

Rookmelder verplicht

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle woningen verplicht. Op iedere verdieping van een huis waar gewoond wordt, moet minstens één goedgekeurde rookmelder hangen. Ook huurders kunnen deels verantwoordelijk zijn voor de rookmelders. De handhaving van de rookmeldersverplichting rust bij de gemeente.

Betalingstermijn grootbedrijf van 60 naar 30 dagen

Vanaf 1 juli 2022 wordt de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) verkort naar 30 dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid. De wetgeving draagt bij aan het dempen van een financieringsgat van 55 miljard euro ten nadele van het mkb als ‘gewoon op tijd betalen’ de norm wordt.

Nederlandse Youtubers, Instagrammers en TikTokkers vallen onder de mediawet

Vanaf 1 juli 2022 vallen influencers met meer dan 500.000 volgers of abonnees onder de Mediawet, zij dienen zich te houden aan een reeks voorschriften die vooral gericht zijn op het maken van reclame. Zo mogen videomakers in gesponsorde video's gericht op kinderen geen speelgoed meer aanprijzen. Reclame voor cosmetische ingrepen is verboden en video's over nieuws of politieke informatie mogen nooit gesponsord zijn. Als videomakers ergens voor betaald krijgen, is er sprake van reclame of productplaatsing. Influencers die gesponsord worden, bijvoorbeeld doordat ze kleding of apparatuur krijgen zonder dat ze die aanprijzen, moeten dit ook melden. Tot slot moeten videomakers met meer dan 500.000 volgers zich registreren bij het Commissariaat voor de Media, de Stichting Reclame Code en NICAM (Kijkwijzer). Op het account van de influencer moet onder andere informatie worden vermeld over hun onderneming. Ook moeten zij daar vermelden dat zij onder toezicht staan van het Commissariaat voor de Media.

Huurprijzen omhoog

Vanaf 1 juli 2022 mag de verhuurder van sociale huur de huurprijs verhogen. Maximaal 2,3%, als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. Maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. In de vrijesectorwoning mag de verhuurder de huurprijs jaarlijkse verhogen met maximaal 3,3%.

Online biedlogboek voor huizenzoekers

Vanaf 1 juli 2022 voeren branche- en beroepsorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro een digitaal biedlogboek in. Aangesloten makelaars geven hiermee inzicht in het biedingsproces, ook aan kandidaat-kopers. Het gebruik van het biedlogboek is overigens pas per 1 januari 2023 verplicht. Ook is er vanuit de branche een meldpunt voor klachten in de maak.

Vragen?

Heeft u vragen over wetswijzigingen of wilt u juridisch advies? Bij Wildenberg Advocaten zijn al uw juridische vragen in de beste handen. Onze gespecialiseerde advocaten hebben expertise op tal van zakelijke en particuliere rechtsgebieden en zijn u graag van dienst.

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen: