Een kind op komst? Dit moet je weten over de uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof!
1 april, 2022

Een kind op komst? Dit moet je weten over de uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof!

Wie een gezin heeft, zal het herkennen: bij de geboorte van een kind komt er veel op kersverse ouders af. Gebroken nachten, een nieuw ritme, de zorg voor het gezin en daarnaast zal in veel gevallen ook nog een drukke baan bestaan. De overheid wil ouders de ruimte geven om een nieuwe balans tussen werk en gezin te vinden en te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Daarom krijgen ouders, die voor een werkgever werken, per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Hier lees je alles over de verlofrechten als kersverse ouder!

Huidige verlofrechten

Kersverse moeders hebben na de bevalling recht op minimaal tien tot twaalf weken bevallingsverlof, afhankelijk van de duur van het verlof vóór de bevalling, dat vier of zes weken bedraagt. Voor partners bestond tot 1 januari 2019 slechts recht op twee dagen (volledig) betaald verlof na de geboorte van een kind. Per 1 januari 2019 werd dit geboorteverlof al uitgebreid naar vijf dagen, zodat ook partners de ruimte krijgen om de eerste dagen na de bevalling bij te springen. Daarnaast is het per 1 juli 2020 mogelijk gemaakt om in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind aanvullend geboorteverlof op te nemen voor de duur van maximaal vijf weken, waarbij - afhankelijk van eventuele aanvullende afspraken met de werkgever - minimaal 70% van het maximum dagloon door UWV wordt doorbetaald.

Betaald ouderschapsverlof

In het kader van een goede werk-privébalans worden de rechten van jonge ouders nog verder uitgebreid. Op dit moment kunnen ouders - zowel de moeder als de partner - 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind, naast het bevallingsverlof van de moeder en het (aanvullend) geboorteverlof van de partner. Het huidige ouderschapsverlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemer daar andere afspraken over hebben gemaakt of indien per cao anders is geregeld.

Omdat niet iedereen zich kan veroorloven om onbetaald ouderschapsverlof op te nemen, is in oktober 2021 de Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen, die ouders per 2 augustus 2022 het recht geeft op negen weken betaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen straks vanuit UWV een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Dit geeft gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Naast deze negen weken betaald verlof blijft het recht op een onbetaald ouderschapsverlof van zeventien weken bestaan.

Wat overigens belangrijk is om te weten, is dat de eerste negen weken van het ouderschapsverlof alleen worden doorbetaald als deze in het eerste jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen. Wanneer het verlof ná het eerste jaar wordt opgenomen, worden de niet opgenomen dagen opgeteld bij de zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof. Deze dagen kunnen tot het achtste levensjaar van het kind worden opgenomen, maar deze dagen zullen niet langer als betaald verlof gelden. Je krijgt deze dagen dus niet doorbetaald. Het loont dus om de negen weken ouderschapsverlof vóór de eerste verjaardag van het kind op te nemen. Uiteraard is het mogelijk dat werkgever en werknemer andere, minder strenge afspraken maken.

Wat betekent dit nou concreet?

Kortweg hebben partners vanaf 2 augustus 2022 recht op in totaal vijftien weken betaald verlof in het eerste levensjaar van hun kind, dat uit één week standaard geboorteverlof, vijf weken aanvullend geboorteverlof en negen weken ouderschapsverlof bestaat. Voor moeders geldt dat zij - naast het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof - in het eerste levensjaar van het kind negen weken betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen. Daarnaast blijft het recht op onbetaald ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van het kind voor zowel moeder als partner onverkort bestaan, met dien verstande dat eventueel opgenomen betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind in mindering wordt gebracht op de wettelijke 26 weken ouderschapsverlof.

recht op verlof partner

recht op verlof moeder

*recht op 26 weken ouderschapsverlof tot het achtste levensjaar, waarvan negen weken betaald kunnen worden opgenomen in het eerste levensjaar.

Wilt u als werknemer of werkgever meer weten over verlofrechten?

Onze advocaten van de sectie Arbeidsrecht informeren u als werknemer of werkgever graag over de rechten en plichten omtrent ouderschapsverlof, (aanvullend) geboorteverlof, zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Neem gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.
auteur: mr. Saskia Regtuit

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen: