Instagrammer moet rectificatie plaatsen na onterechte beschuldiging van racisme
14 februari, 2023

Instagrammer moet rectificatie plaatsen na onterechte beschuldiging van racisme

De feiten

Op 26 juli 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam een kort geding vonnis gewezen. Het gaat in deze zaak om een in Amsterdam werkzame sommelier van Afrikaanse komaf die actief is op Instagram. Het account van de Instagrammer heeft ruim 51.000 volgers. De sommelier is vooral bekend in Zimbabwe en Amsterdam.

Op 23 mei 2022 heeft de Instagrammer een wijnproeverij bezocht in de Zuiderkerk in Amsterdam. De wijnproeverij was georganiseerd door eiseres, Cape Cru B.V. Cape Cru is een samenwerkingsverband tussen vier wijnimporteurs met een specialisatie in Zuid-Afrikaanse wijnen. Voor het evenement waren meer dan 40 wijnmakers uit Zuid-Afrika overgekomen om het internationale publiek kennis te laten maken met hun wijnen. Rond 17:00 uur is de Instagrammer door de organisatie van het evenement verzocht het evenement te verlaten omdat het walking dinner begon, hiervoor was de Instagrammer niet uitgenodigd.  Hij weigerde te vertrekken waarop hij door een beveiliger van het evenement naar buiten is geëscorteerd.

Kort daarna heeft de influencer diverse berichten geplaatst op zijn Instagramaccount waarin hij de organisatie van het evenement beschuldigde van racisme. Zo plaatste hij onder andere:

“Racism should not be your focus treating people for who they are should be the focus it’s a shame you put together this tasting with wine makers from South Africa and you racially discriminated Africans on the show”

“Say no to classism

Say no to Racism”

“Was nice seeing you but what a shameful racial discriminatory event but the organization”

Nog diezelfde avond verwijderd de Instagrammer de berichten weer van zijn Instagramaccount. Hij geeft zelf aan dit gedaan te hebben nadat hij door een vriend was gebeld die hem uitlegde dat het evenement na 17:00 uur enkel voor genodigden was.

De advocaat van Cape Cru heeft de Instagrammer verzocht de berichten verwijderd te houden en om een rectificatie te plaatsen op Instagram. Omdat hij weigerde de rectificatie te plaatsen heeft Cape Cru hem in kort geding gedagvaard.

De vorderingen

Cape Cru vordert om de Instagrammer te veroordelen om een rectificatie te plaatsen op zijn instagramaccount en deze twee weken geplaatste te houden.

Cape Cru geeft ter zitting aan dat de Instagrammer in de horeca en de wijnwereld een bekend persoon is. Belangrijke mensen en bedrijven uit de wijnwereld volgen de influencer, waaronder diverse klanten van Cape Cru. Nu Cape Cru door de Instagrammer wordt beschuldigd van racisme, hetgeen in Zuid-Afrika gevoelig ligt, rust er een smet op haar reputatie. Ook de in Nederland aanwezige cancelcultuur, waarbij iemand via social media ergens van wordt beschuldigd om zodoende de naam en reputatie te schaden en een boycot te bewerkstelligen, speelt een rol.

De beoordeling

De voorzieningenrechter weegt in deze zaak het grondrecht van vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) af tegen het recht ter bescherming van eer of goede naam. De voorzieningenrechter overweegt dat de Instagrammer in beginsel moet kunnen zeggen wat hij vindt. Het belang van Cape Cru is dat zij niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan ongerechtvaardigde beschuldigingen die haar goede naam aantasten.

Volgens de voorzieningenrechter heeft de Instagrammer onvoldoende onderbouwd waarom hij door Cape Cru racistisch is bejegend. Cape Cru heeft ter zitting aangegeven dat de Instagrammer niet de enige persoon van kleur was aan wie na het einde van het evenement werd verzocht om te vertrekken. Iedereen die niet was uitgenodigd voor het walking dinner, ook andere personen van kleur, is verzocht om te vertrekken.

De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de Instagrammer te snel en ondoordacht heeft gehandeld. De geuite beschuldigingen zijn derhalve onrechtmatig.

De Instagrammer moet binnen binnen 72 uur na betekening van het vonnis een door de voorzieningenrechter geformuleerde rectificatie op zijn account plaatsen. In het rectificatie bericht staat dat de Instagrammer valse beschuldigingen heeft gedaan omtrent racistisch gedrag vanuit Cape Cru gedurende de wijnproeverij. De voorzieningenrechter veroordeelt de Instagrammer tot betaling van een dwangsom van €500,00 voor iedere dag dat hij niet aan de veroordeling voldoet. Ook moet hij, als de in het ongelijk gestelde partij, de proceskosten van de wederpartij betalen.

Advocaat Mediarecht

Advocaten ICT, Intellectueel Eigendomsrecht en Privacyrecht

Is de eer of goede naam van uw onderneming aangetast door ongerechtvaardigde beschuldigen op Instagram ten aanzien van bijvoorbeeld racisme? In een kort geding kan binnen een termijn van enkele weken, of indien nodig enkele dagen, een vonnis worden verkregen. Neem contact op met de advocaten van de sectie Mediarecht van Wildenberg Advocaten.

 

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen:

Onderwerpen

Tags