Het einde van de relatie, en de hond dan?
11 maart, 2022

Het einde van de relatie, en de hond dan?

Een hond wordt door veel mensen niet alleen gezien als huisdier maar ook als familielid. Huisdieren nemen vaak een belangrijke plaats in binnen het gezin. Maar wat gebeurt er met de hond als u uit elkaar gaat? Hoe wordt de hond dan “verdeeld” tussen de partijen en welke regelingen kunnen er voor de hond worden getroffen?

Juridische kwalificatie

Op basis van de wet, hoe gek dat ook klinkt, worden dieren in goederenrechtelijke zin gelijk gesteld met zaken. Hierdoor zijn de regels omtrent zaken in de wet van toepassing op dieren. Dit betekent onder meer dat u als eigenaar van een hond het recht hebt om de hond op te eisen en daarnaast kunt u als eigenaar van de hond ook een vordering instellen om de wijze van verdeling van de hond te laten vaststellen.

Verdeling van de 'inboedel'

Of de hond net als de bank, de tafel en ander meubilair tussen partijen verdeeld moet worden is afhankelijk van de vraag of de hond in de gemeenschappelijke boedel van partijen valt. Indien dit het geval is, zijn partijen de gezamenlijke eigenaren van de hond. In sommige gevallen is het moeilijk om vast te stellen wie de eigenaar is van de hond. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ex-samenwoners. Om te bepalen wie de eigenaar is van de hond kan er onder meer gekeken worden naar wie de hond heeft gekocht, op welke naam de koopovereenkomst/het hondenpaspoort staat, wie de hond verzorgt en wie de kosten voor de hond voldoet. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat deze criteria niet doorslaggevend zijn en de rechter per individueel geval de omstandigheden zal afwegen. Indien partijen gezamenlijk eigenaar zijn van de hond kan de rechter verzocht worden om de hond aan een van de partijen toe te delen. De rechter zal dan een knoop doorhakken. Eén van de partijen zal dan ook teleurgesteld worden en zich afvragen of hij/zij de hond nog te zien zal krijgen.

Tip: Trek aan de bel in het geval de hond van u en uw ex-partner gezamenlijk is en uw ex-partner de hond onder zich houdt. U heeft namelijk de mogelijkheid om de kantonrechter te verzoeken om een tijdelijke ordemaatregel te treffen zodat u – totdat de hond is verdeeld – ook uw hond kan zien.

Tip: Indien alleen u de eigenaar bent van de hond en uw ex-partner de hond onder zich houdt, is het van belang om direct actie te ondernemen. Recent heb ik in een gerechtelijke procedure met succes de hond van mijn cliënt bij (een kennis van) zijn ex-partner terug gevorderd waardoor cliënt en zijn hond konden worden herenigd.

Omgangsregeling, kan dat?

Op basis van de wet hebben kinderen en de ouders het recht en de plicht op omgang met elkaar. De wet kent een dergelijke regeling niet voor een hond. Dit betekent dat er geen wettelijke grondslag bestaat op basis waarvan u recht heeft op omgang met de hond. Indien uw ex-partner de eigenaar van de hond is, dan mag uw ex-partner een door u voorgestelde regeling met betrekking tot de hond weigeren. Helaas is het ook niet mogelijk om medewerking bij de rechter af te dwingen. U heeft echter wel de mogelijkheid om in onderling overleg afspraken te maken over een regeling, bijvoorbeeld dat de hond om het weekend bij u zal verblijven. In het geval uw ex-partner deze regeling op enig moment niet (meer) nakomt, kunt u in rechte nakoming van de gesloten overeenkomst afdwingen.

Tip: Zorg dat u een onderling overeengekomen omgangsregeling goed laat vastleggen. Indien u gehuwd bent, dan kunt u de omgangsregeling laten opnemen in het echtscheidingsconvenant.

Tip: U kunt ervoor kiezen om – praktisch gezien – regeling voor de hond te koppelen aan de omgangsregeling voor de kinderen.

Vragen?

Indien u problemen heeft met uw ex-partner en vragen heeft omtrent de verdeling en/of regeling voor de hond of andere huisdieren, neem dan gerust vrijblijvend contact op met de sectie Personen- en Familierecht. Wij voorzien u graag van meer informatie en bespreken met u de juridische mogelijkheden.
auteur: mr. Floor Klabbers

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen: