Een legaat, je hebt ze in allerlei soorten en maten
16 juni, 2022

Een legaat, je hebt ze in allerlei soorten en maten

Een legaat van een goed of geldbedrag

Bij testament kan een erflater een legaat aan iemand toekennen. Een legaat is een zogenaamde ‘uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent’. Een erflater kent een legaat toe wanneer hij geldbedrag of per se specifieke goederen van de nalatenschap aan iemand wil doen toekomen, al dan niet tegen betaling (legaat tegen inbreng). Denk hierbij aan bijvoorbeeld een auto, horloge of een geldbedrag. Zo kan in een testament zijn opgenomen: ‘Ik legateer aan mijn nicht Greet mijn antieke typemachine en een bedrag van € 1.000,00’. Een legaat is dus iets wat je krijgt uit een erfenis zonder dat je erfgenaam bent.
Tip

Als legataris hoef je een legaat niet expliciet te aanvaarden. Overigens kun je er wel voor kiezen om het legaat te verwerpen indien je het legaat niet wilt.

Legataris en schuldeiser van de nalatenschap

Wanneer aan jou een legaat toekomt ben je ‘legataris’ en daarmee schuldeiser van de nalatenschap. Het legaat kan pas worden voldaan nadat alle andere schulden van de nalatenschap zijn voldaan. Onder de schulden van de nalatenschap vallen onder andere de begrafeniskosten, de kosten van de executele en de kindsdelen. Indien de nalatenschap niet toereikend is om de legaten te voldoen uit de erfdelen van de erfgenamen dan worden de legaten verminderd. Als legataris ben je dus laatste in de rang.

Vormen van legaten

In de praktijk komen naast de gebruikelijke legaten van een goed of geldbedrag ook veelvuldig voor:

  • Een (keuze)legaat tegen inbreng van de waarde. De legataris krijgt als het ware het recht om een goed uit de nalatenschap te kopen.
  • Een legaat van vruchtgebruik. De erflater legateert het vruchtgebruik van een bepaald goed of van de nalatenschap aan de legataris. Let op: het vruchtgebruik moet wel worden gevestigd en daarnaast zijn de algemene bepalingen van vruchtgebruik van toepassing.
Tip

Het legaat is opeisbaar onmiddellijk na het overlijden van de erflater, tenzij de erflater in het testament anders heeft bepaald. Dit geldt niet voor een legaat in de vorm van een geldbedrag. Hiervan heeft de wet bepaald dat het legaat van een geldbedrag pas na zes maanden opeisbaar is, tenzij de erflater in het testament anders heeft bepaald, zodat de erfgenamen voldoende tijd hebben om voldoende liquide middelen bij elkaar te krijgen.

Vragen?

Na het overlijden van een dierbare komt doorgaans veel op iemand af. Indien er problemen ontstaan over de afwikkeling van de nalatenschap, is het verstandig tijdig de hulp in te roepen van een ervaren erfrecht advocaat. Mocht je als erfgenaam, executeur of legataris vragen hebben over de afwikkeling van een nalatenschap, neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor. Eén van onze erfrechtspecialisten voorziet u graag van meer informatie en bespreekt met u de juridische mogelijkheden.

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen: