ASO-WET een feit
20 april, 2017

ASO-WET een feit

Uitbreiding bevoegdheid Burgemeester bij overlast ‘Wet aanpak woonoverlast’ Met ingang van 1 juli 2017 treedt er een nieuw artikel (151d) in de Gemeentewet in werking die burgemeesters de bevoegdheid geeft om woonoverlast aan te pakken. Deze nieuwe regelgeving heet formeel: Wet aanpak woonoverlast en wordt ook wel ‘aso-wet’ genoemd.
Doel van de regeling is om woonoverlast aan te pakken. Burgemeesters kunnen gericht gaan optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken. In eerste instantie betreft het een zogenaamde gedragsaanwijzing die de burgemeester aan een burger kan geven. Indien de burger deze gedragsaanwijzing niet opvolgt, kan een burgemeester de burger de toegang tot de woning gedurende een bepaalde tijd (tien dagen) ontzeggen. De burgemeester kan dit instrument slechts inzetten als het om ernstige en herhaaldelijke hinder gaat en de overlast redelijkerwijs niet op een andere geschikte (minder ingrijpende) wijze tegen te gaan is. Bijvoorbeeld door het geven van een waarschuwing, door buurtbemiddeling of mediation. Het kan bovendien alleen dan worden ingezet, als er in de gemeentelijke verordening een basis voor bestaat, met andere woorden dat in de verordening een gebod is opgenomen. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met een van de advocaten van de sectie Vastgoed.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp neemt u dan gerust contact op met de leden van de sectie Vastgoed-en-Huurrecht. Zij helpen u graag verder.

U mag dit bericht delen:

Onderwerpen

Tags