Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer




21 mei, 2019

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer

Dit voorstel van de Tweede Kamerleden Van Wijngaarden (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) beperkt de duur van de partneralimentatie. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie vastgesteld op de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Met dit voorstel worden bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren.

Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht.

Het voorstel is op 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en is vandaag – op 21 mei 2019 – aangenomen door de Eerste Kamer.

U mag dit bericht delen: