Wanneer vervallen of verjaren vakantiedagen nu eigenlijk?
22 juli, 2021

Wanneer vervallen of verjaren vakantiedagen nu eigenlijk?

Allereerst is van belang om onderscheid te maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen

De wetgever heeft in artikel 7:634 BW bepaald dat een werknemer minimaal recht op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt aan vakantie-uren heeft. Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft de werknemer dus recht op 160 uur vakantie, oftewel 20 vakantiedagen per jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar

Naast de wettelijke vakantiedagen hebben werknemers veelal ook recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Dat recht wordt meestal afgesproken in bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke cao. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt - anders dan voor de wettelijke vakantiedagen - overigens geen vervaltermijn. Wel geldt er een verjaringstermijn: artikel 7:642 BW bepaalt dat bovenwettelijke vakantiedagen verjaren door het verloop van 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

Verval van wettelijke vakantiedagen

Als een werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet opneemt, vervallen deze een halfjaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd (artikel 7:640a BW). De wettelijk opgebouwde vakantiedagen over 2021 vervallen dus per 1 juli 2022. Volgens het Europees Hof van Justitie (C-619/16) vervallen deze dagen echter niet zomaar; de werkgever dient namelijk wel actie te ondernemen in het kader van de informatie- en bewijsplicht.

Informatie- en bewijsplicht

Uit diverse uitspraken van het Europees Hof van Justitie blijkt dat werkgever moet aantonen dat hij de werknemer op tijd heeft geïnformeerd dat zijn vakantiedagen gaan vervallen, indien de werknemer deze dagen niet opneemt. Uiteraard is het wel van belang dat de werknemer daartoe ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgt die dagen op te nemen. Een voorbeeld uit de rechtspraak waarin de werkgever haar werknemer niet voldoende had geïnformeerd over de opgebouwde wettelijke vakantiedagen, is hier te vinden. In die uitspraak van 10 maart 2021 werd de werkgever veroordeeld tot het betalen van de opgebouwde wettelijke vakantiedagen over de periode van 1 oktober 2011 tot 1 juli 2020 (minus hetgeen reeds was betaald).

Uitzondering op verval

De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als de werknemer kan aantonen dat hij deze dagen helemaal niet op kon nemen, bijvoorbeeld bij langdurige arbeidsongeschiktheid zonder re-integratiemogelijkheden.

Tips voor de werkgever

Houd rekening met het hiernavolgende om er zeker van te zijn dat de wettelijke vakantiedagen ook echt vervallen:

  • Wijs uw werknemer er concreet en duidelijk op dat zijn wettelijke vakantiedagen komen te vervallen op een bepaald moment (bijv. 1 juli 2022).
  • Geef hem een reële kans om deze dagen op te nemen.
  • Geef ieder halfjaar een overzicht aan de werknemer van zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en geef aan wanneer de specifieke dagen vervallen of verjaren.
  • Wijs uw werknemer op de financiële gevolgen.
  • Zorg dat het op papier staat, dat mag ook een e-mail zijn.
  • Realiseer u dat het niet voldoende is om alleen aan te geven dat de werknemer geen aanvraag heeft gedaan.
Arbeidsrechtspecialisten

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of vragen van andere (arbeidsrechtelijke) aard? Neem dan vrijblijvend contact met één van onze arbeidsrechtspecialisten. Ons deskundige team van arbeidsrechtspecialisten staat voor u klaar.

U mag dit bericht delen: