Verhuizen met een minderjarig kind: hebt u de toestemming van de andere ouder nodig?
22 januari, 2021

Verhuizen met een minderjarig kind: hebt u de toestemming van de andere ouder nodig?

De vervangende toestemming ex artikel 1:253a BW voor de verhuizing en wijziging school

In geval ouders zijn gescheiden, heeft het kind zijn of haar verblijfplaats bij één van de ouders. In onze praktijk krijgen wij regelmatig de vraag of de ouder bij wie het kind de hoofdverblijfplaats heeft zonder toestemming van de andere ouder met het minderjarige kind mag verhuizen. Hoofdregel is dat indien beide ouders het gezag over het kind uitoefenen, het niet is toegestaan om zonder de toestemming van de andere ouder met het kind  te verhuizen. Dit geldt ook voor de eventuele wijziging van de school die hier veelal mee samenvalt. Indien de ouder weigert om toestemming voor de verhuizing en/of wijziging van de school te verlenen, dient de verhuizende ouder vervangende toestemming te vragen aan de rechtbank op basis van artikel 1:253a BW. De rechtbank zal in de specifieke situatie een zodanige beslissing over de verhuizing (en schoolkeuze) nemen als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

Een belangenafweging: richtlijnen ontwikkeld in de jurisprudentie

Conform vaste rechtspraak dient de rechter bij de beslissing over een geschil over de woonplaats van het kind alle omstandigheden van het geval in acht te nemen en alle belangen tegen elkaar af te wegen. Hoewel het belang van het kind een overweging van de eerste orde dient te zijn bij de afweging van belangen, kunnen andere belangen ertoe leiden dat deze zwaarder dienen te wegen dan het belang van het kind. Het gaat onder meer om:

  • het recht en belang voor de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten;
  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • de mate waarin partijen in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de leeftijd van de minderjarige, zijn of haar mening en de mate waarin hij of zij geworteld is in zijn of haar omgeving of juist gewend is aan verhuizingen;
  • de extra kosten van de omgang na de verhuizing.

Vragen?

Iedere situatie en ieder geval is weer anders dus het is altijd raadzaam om een goed advies op maat in te winnen die ziet op uw specifieke situatie. Mocht u voornemens zijn om te verhuizen met uw minderjarige kind, maar weigert uw ex-partner hiermee in te stemmen of hebt u vernomen dat uw ex-partner zonder uw toestemming wenst te verhuizen of zelfs al is verhuisd met uw minderjarige kind dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen om met elkaar hierover van gedachte te wisselen en met elkaar te bespreken of u eventueel nadere (juridische) stappen dient te ondernemen waarbij zoals gezegd, het belang van het kind centraal staat en dient te staan.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen:

Onderwerpen

Tags