Is een werkgever aansprakelijk voor het struikelen van werknemer over een accuboormachine?
1 februari, 2019

Is een werkgever aansprakelijk voor het struikelen van werknemer over een accuboormachine?

Soms zit een ongeluk in een klein hoekje!

Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:72)

Soms zit een ongeluk in een klein hoekje en dat is op een bouwplaats natuurlijk niet anders. Toch is een werkgever al snel aansprakelijk voor ongevallen op de werkplek, ook als het ongeval ogenschijnlijk “niet veel om het lijf heeft”.

Waar ging het in deze zaak om?

De werknemer is werkzaam als monteur bij een groot tentenbouwbedrijf en struikelt tijdens zijn werkzaamheden over een accuboormachine. Dat kan toch gebeuren, zou je zeggen, en waarom zou werkgever daarvoor aansprakelijk zijn? Zeker als wordt bedacht dat het struikelen plaatsvond op het moment dat werknemer de bak van een hoogwerker betrad, en dat hij op de vloer van die hoogwerker zelf de accuboormachine had laten slingeren. Wat kon de werkgever daar nou aan doen?

Vordering werknemer

De werknemer is echter van oordeel dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden omdat werkgever zonder al te veel kosten en moeite veiligheidsmaatregelen had kunnen treffen om het ongeval te voorkomen, zoals het aanbrengen van een gereedschapsbakje in de bak van de hoogwerker of het ter beschikking stellen van een gereedschapsriem.

Je zou van mening kunnen zijn dat dat toch wel ver gaat: is het ongeval immers niet ontstaan door eigen toedoen  van de werknemer en kan dit ongeval niet gekwalificeerd worden als een gevaar van alledag waar werkgever buiten staat? De kantonrechter vindt in ieder geval van niet en wijst de vordering van de werknemer toe. De werkgever is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Hoger beroep

De werkgever stelt altijd veel aandacht te hebben gehad voor de veiligheid van haar werknemers, onder meer door het jaarlijks bijhouden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Ook zou zij haar werknemers regelmatig waarschuwen voor struikelgevaar en zou zij instructies geven om de werkplek opgeruimd te houden. Bovendien stelt zij toezicht te houden op de door haar werknemers in acht te nemen veiligheidsmaatregelen.

Oordeel gerechtshof

Het hof ging echter niet mee in deze grieven van werkgever. 

Het hof hecht namelijk groot belang aan de veiligheid van werknemers en dat betekent dat van een werkgever veel mag worden verlangd om die veiligheid te garanderen. Het hof controleert dus streng of de werkgever voldoende heeft gedaan om haar zorgplicht voor de veiligheid van werknemers na te leven. In dit geval komt het hof tot de conclusie dat deze werkgever toch onvoldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen:

“Het gevaar om te struikelen in een bak op (grote) hoogte stelt, gelet op de ernst die de gevolgen van een dergelijke struikelpartij voor de betrokken werknemer kunnen hebben, hoge eisen aan het te hanteren veiligheidsregime. Van werkgever had daarom redelijkerwijs verwacht mogen worden dat zij specifieke maatregelen had genomen om het struikelrisico te beperken. Werkgever had niet mogen volstaan met het geven van waarschuwingen en instructies aan haar werknemers om looppad en werkplek vrij van obstakels en opgeruimd te houden. Het was voor werkgever mogelijk eenvoudige en betaalbare voorzieningen te treffen om de werknemer in staat te stellen het gereedschap in de hoogwerker zo opgeruimd te houden dat geen, althans een relevant lager, struikelrisico opleverde”.

Het hof laat het vonnis van de kantonrechter dus in stand: de werkgever blijft aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft geleden als gevolg van het struikelen over de accuboormachine.

Deze uitspraak bevestigt dat een werkgever weliswaar niet in alle gevallen aansprakelijk is voor een arbeidsongeval, maar dat in de praktijk een werkgever toch al snel aansprakelijk is. De lat voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen ligt nou eenmaal erg hoog.

Heeft u ook een juridisch geschil waarbij sprake is van een arbeidsongeval? Neem dan vrijblijvend contact op met Marloes Kok.

U mag dit bericht delen: