Uitvaartondernemers opgelet!
21 januari, 2019

Uitvaartondernemers opgelet!

Uitvaartondernemers opgelet!

De minister van Binnenlandse zaken heeft aangekondigd de Wet op de Lijkbezorging te willen aanpassen. Aanleiding daarvoor zijn de gewijzigde wensen en behoeftes van nabestaanden, waarop de huidige wet niet meer aansluit. De minister wil onderzoeken om nieuwe vormen van uitvaart toe te staan, zoals bijvoorbeeld resomeren (het oplossen van een lichaam in vloeistof). Ze wil meer ruimte toestaan voor innovatie en duurzaamheid.  De minister heeft de Gezondheidsraad nu gevraagd advies uit te brengen over deze en andere nieuwe methodes. Dat onderzoek wordt begin 2020 verwacht.

Termijn ophalen urn met de as

Ook de termijn waarop nabestaanden de urn met de as kunnen ophalen  wordt waarschijnlijk ingekort. Op dit moment kunnen nabestaanden de urn met as een maand na de crematie ophalen. Bij de laatste wijziging van de wet vond de wetgever deze termijn wenselijk, zodat nabestaanden nog met elkaar kunnen overleggen wat zij met de as willen doen. In de praktijk blijkt dat de overledene zelf steeds vaker zijn of haar wensen kenbaar maakt, zodat daarover geen discussie bestaat of dat de nabestaanden al weten wat ze met de as willen doen. Een verkorting van die termijn wordt daarom haalbaar geacht.

Binnen 24 uur begraven of cremeren?

Nabestaanden met een joodse of islamitische geloofsovertuiging willen de overledene vaak binnen 24 uur begraven. Ook dat is nu nog niet toegestaan: nu geldt nog de regel dat een overledene pas na 36 uur begraven of gecremeerd mag worden. Ook hiervoor worden de mogelijkheden onderzocht.

Bewaarplicht as?

Voor crematoriumhouders die blijven zitten met de urn met de as, waarbij geen van de nabestaanden die komt ophalen, wordt ook een oplossing gezocht. Nu is niet duidelijk hoeveel pogingen de crematoriumhouder moet doen, alvorens men de as mag wegdoen. Daar komen regels voor.

Aanpassing van de wet

D66 pleitte in november 2018 ook al voor wijziging van de wet, die dateert uit 1869. Ondanks wat aanpassingen sindsdien bestaat er behoefte aan een verduidelijking, verbetering en modernisering van deze wet. Dat lijkt nu slechts een kwestie van tijd.

Wordt vervolgd…

U mag dit bericht delen: