Onterfd? Denk aan uw kindsdeel!
21 mei, 2021

Onterfd? Denk aan uw kindsdeel!

Het komt steeds vaker voor: ouders die geen contact hebben met hun kinderen en besluiten om hen te onterven. Wat is nu uw positie als kind? Waar heeft u recht op?

Kindsdeel

Het is een fabeltje om te denken dat het onterven van kinderen niet mogelijk is. U kunt in een testament onterfd worden. Een onterfd kind heeft geen recht op goederen uit de nalatenschap, dus ook niet op zaken uit de inboedel. Maar waar heeft een onterfd kind dan wel recht op?

Een onterfd kind kan aanspraak maken op zijn of haar kindsdeel. In de wet wordt het kindsdeel, waarop ieder kind in elk geval recht heeft ongeacht de inhoud van een testament, ook wel de legitieme portie genoemd. Het is een vordering in geld ter hoogte van de helft van hetgeen u zou hebben verkregen als u niet onterfd zou zijn.

Hoe maakt u aanspraak op uw kindsdeel?

U kunt aanspraak maken op uw kindsdeel door de erfgenamen en/of de executeur te berichten dat u een beroep doet op uw legitieme portie. Vraag daarbij om een bevestiging van ontvangst.

Wanneer moet u aanspraak maken op uw kindsdeel?

Het is vanzelfsprekend verstandig dit zo spoedig mogelijk te doen na het openvallen van de nalatenschap. In de wet staat verder een termijn opgenomen van vijf jaren na het overlijden van de betreffende ouder. Echter, de erfgenamen kunnen een termijn stellen om eerder duidelijkheid te verschaffen of u een beroep wilt doen op uw legitieme, dat wil zeggen dat u binnen de gestelde termijn moet laten weten of u aanspraak wilt maken op uw legitieme portie. In dat geval moet u binnen die termijn uitsluitsel geven.

Hoe wordt het kindsdeel berekend?

De berekening van de legitieme portie is maatwerk en niet altijd eenvoudig. Zo moet de omvang van de nalatenschap in kaart worden gebracht. U heeft recht op informatie over de nalatenschap. Ook worden sommige schenkingen erbij opgeteld. De wetgever heeft dit laatste in de wet opgenomen om te voorkomen dat de ouder zijn hele vermogen voor zijn overlijden aan anderen schenkt, waardoor u nog steeds met lege handen zou komen te staan.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw legitieme? Of verkrijgt u niet de informatie die u nodig heeft? Ook een second opinion voor een vaste prijs behoort tot de mogelijkheden. Heeft u andere vragen over een nalatenschap? Ons team met vier erfrechtspecialisten staat voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op: het eerste gesprek is kosteloos!

Auteur:  mr. Sigrid Ebbeng-Horstman

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen: