Gebeten door een hond: is uw schade verhaalbaar?
12 februari, 2024

Gebeten door een hond: is uw schade verhaalbaar?

Dieren die schade toebrengen aan mensen, dieren of zaken

Het komt met enige regelmaat voorbij in het nieuws: dieren die schade toebrengen aan mensen, dieren of zaken. Zo ook in februari 2023: een gezin loopt met hun aangelijnde dwergpoedel door een winkelcentrum. Op enig moment passeren zij daar een andere aangelijnde hond, door de rechtbank Rotterdam omschreven als een ‘een flink dier, gespierd en met een grote brede kop, veel weghebbend van een Amerikaanse buldog of een Argentijnse dog’. De grote hond heeft zich, ondanks dat hij aangelijnd was, met veel kracht naar de dwergpoedel bewogen en heeft de dwergpoedel gebeten. Ook één van de baasjes van de dwergpoedel loopt letsel op.

In de vier dagen na het incident bezoeken de baasjes van de dwergpoedel verschillende dierenklinieken en uiteindelijk zelfs de faculteit diergeneeskunde te Gent. De dwergpoedel wordt geopereerd, maar de situatie blijft kritiek. Uiteindelijk is het hondje aan de verwondingen overleden.

De baasjes van de dwergpoedel vragen om een schadevergoeding van meer dan € 10.000,00. Dit bedrag bestaat uit onder meer uit:

  • de diergeneeskundige behandelingen;
  • de crematie en urn;
  • aanschafprijs van een nieuwe hond;
  • medische behandeling van het baasje in verband met de hondenbeet;
  • reiskosten;
  • verlies aan verdienvermogen.

Juridisch kader

Allereerst is het de vraag of er een wettelijke grondslag is voor de aansprakelijkheid van een baasje van een dier dat schade veroorzaakt. Deze vraag dient bevestigend beantwoord te worden. Artikel 6:179 BW regelt namelijk de aansprakelijkheid voor dieren. Het artikel luidt:

“De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.”

In de kern komt het erop neer dat, zodra sprake is van een dier dat door iemand wordt gehouden (zoals een huisdier) en dat dier brengt uit eigen beweging (dus niet op commando) schade toe, dan is de bezitter van dat dier gehouden de schade die door het dier is veroorzaakt, te vergoeden.

Oordeel kantonrechter

In de zaak van de dwergpoedel wijst de kantonrechter de vordering van de baasjes van de dwergpoedel toe op basis van artikel 6:179 BW.

Belangrijke aspecten in deze zaak zijn dat de eigenaar van de grote hond slechts als verweer had gevoerd dat zijn hond niet betrokken was bij het incident. Dit verweer kon makkelijk worden weerlegd met de aanwezige camerabeelden in het dossier, waarop het incident duidelijk te zien was. De betrokkenheid van de grote hond stond daarmee vast. Ook oordeelt de rechtbank dat de schade door de baasjes van de dwergpoedel voldoende is onderbouwd en ook niet wordt weersproken door het baasje van de grote hond.

Conclusie

Bent u gebeten door een hond? Of heeft u andere schade door een dier? Dan is het onder omstandigheden mogelijk dat de bezitter van het dier aansprakelijk is. In dat kader is het, omdat op de eisende partij de bewijslast ligt, wel heel belangrijk dat aangetoond kan worden wat er is gebeurd en wat de gevolgen daarvan zijn.

Advocaat letselschade en verzekering

Advocaten letselschade en verzekering

Heeft u door het toedoen van een ander letsel opgelopen of heeft u problemen met uw verzekering en wenst u daarover advies te krijgen? Neem dan contact op met mij of mijn collega’s van de sectie Letselschade en Verzekering van Wildenberg Advocaten.

U mag dit bericht delen: