Door een goede analyse en een snelle, adequate reactie heeft advocaat Paul van Buul een bijdrage aan de afhandeling van een bepaalde casus geleverd

Instelling voor wonen, gezondheidszorg en welzijn Gelderland

br0wn05Ervaring Paul, Ervaringen

In het werkveld van gezondheidszorg en welzijn levert de koppeling van hulpverlening en wonen soms problemen op. Door een goede analyse en een snelle, adequate reactie heeft advocaat Paul van Buul een bijdrage aan de afhandeling van een bepaalde casus geleverd. Wij zijn hem dank verschuldigd voor de wijze waarop hij onze belangen heeft behartigd. Vanwaar akte!

Instelling voor wonen, gezondheidszorg en welzijn Gelderland