Update: Compensatie na transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemer stap dichterbij
17 juli, 2018

Update: Compensatie na transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemer stap dichterbij

Update: Compensatie na transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemer stap dichterbij

Op 5 juli 2018 heeft de Tweede Kamer het voorstel van wet, ‘houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid’, aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt onder meer dat werkgevers een compensatie ontvangen voor de door hen betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten, die zij betalen aan werknemers die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid worden ontslagen. Deze maatregel is ook van toepassing op vergoedingen welke al voor de inwerkingtreding van de wet zijn betaald.

Anders dan het Financieel Dagblad en een aantal andere dagbladen betogen, is de invoering van dit wetsvoorstel nog geen absolute zekerheid. Naast de Tweede Kamer dient namelijk ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel te aanvaarden.

Update 16 juli 2018:

Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaard. Indien u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer hebt beëindigd in verband met zijn arbeidsongeschiktheid, of om die reden de arbeidsovereenkomst niet hebt verlengd, kunt u een eventueel betaalde transitievergoeding verhalen op het UWV. Dit kan ook indien u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer hebt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst en u een beëindigingsvergoeding hebt betaald. De compensatie bedraagt ook in dat geval maximaal de hoogte van de transitievergoeding.

Het wetsvoorstel treedt waarschijnlijk per 1 april 2020 in werking. Op basis van de (concept)Regeling compensatie transitievergoeding dient u een aanvraag uiterlijk zes maanden, nadat de vergoeding is verstrekt, in te dienen. Voor oude gevallen (voor 1 april 2020 betaalde vergoedingen) hebt u tot 1 oktober 2020 de tijd. U doet er verstandig aan uw administratie nu alvast goed op orde te brengen en de genoemde data te agenderen.

U mag dit bericht delen: