We zijn ons heel goed bewust dat dit vonnis het resultaat is van jouw juridische expertise en je commitment

Bij deze wou ik graag mijn complimenten doorgeven voor Mevr. M.J. de Coninck, die me uitstekend geholpen heeft met een zeer langlopend conflict, wat ik had met mijn buurman. Mevr. Maxime de Coninck heeft uitstekend werk verricht, ze kwam zich spoedig persoonlijk terdege op de hoogte stellen van de situatie en heeft een mogelijke rechtszaak met mij in een goede samenwerking en met aanvulling van mijn kant met relevante informatie, zorgvuldig en professioneel kunnen en willen voorbereiden. Intussen werd er elke keer naar een rechtvaardige oplossing gezocht, waarbij de buurman vele malen vals spel speelde. Mijn complimenten voor deze jonge advocate, een warme, betrokken en des te krachtigere benadering. Tenslotte zijn we tot een rechtvaardige en bevredigende oplossing gekomen.

GZ-psycholoog/Eerstelijnspsycholoog