EXPERTISE

Bestuursrecht

Bestuursrechtelijke wet- en regelgeving is zeer complex en wordt met regelmaat van de klok gewijzigd. Kennis en inzicht op dit gebied is cruciaal als u wilt opkomen tegen bestuurlijke besluitvorming. Met onze kennis en inzicht op dit terrein helpen we u wanneer u tegen bestuurlijke besluitvorming wilt procederen, of wanneer anderen tegen een voor uw organisatie gunstig besluit protesteren.

Strategie bepalen bij bestemmingsplannen, planschade of milieukwesties


Als instantie kunt u in veel gevallen te maken krijgen met bestemmingsplannen en andere ruimtelijke ordeningskwesties. Heeft u een vergunning nodig of wordt deze afgewezen? Heeft u een afwijking nodig op grond van het vigerende bestemmingsplan? Lijdt u planschade omdat u in uw gebruiks- of bebouwingsmogelijkheden wordt beperkt? Heeft u te maken met milieukwesties? We schetsen u de (on)mogelijkheden. Zo krijgt u een helder beeld van de kosten, gemoeide tijd en slagingskans. We geven u snel inzicht in uw rechtspositie en bepalen samen met u de strategie. Wij behartigen uw belangen, voeren namens u overleg en zo nodig ook procedures bij bestuursorganen (bedenkingen, zienswijze, bezwaar), rechtbanken en raad van state (beroep, hoger beroep). Ziet u door de bomen het juridische bos niet meer? Een gesprek met een van onze advocaten werkt heel verhelderend. Bel of mail ons!

Social Media

Volg ons


Samenwerking

Scholten Oberem & Partner

Lees meer
website

Nijmegenletselschade.nl

Naar de site